ทรายซ้อน

ใบมีความทนทาน ใช้ในงานเจียรเหล็ก
ขัดสนิม ลบลอยเซื่อมเหล็ก ลบครีบคม
ขัดเกลี่ยผิว ขัดทำความสะอาดและขัดตกแต่งพื้นผิว

มี 4 เบอร์
   - เบอร์ 60
   - เบอร์ 80
   - เบอร์ 100
   - เบอร์ 240