ติดตามผลงานได้ที่
https://www.facebook.com/CONNEXTHAI
PAGE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Model 522 MODEL 522
ชุดโต๊ะ - เก้าอี้
ขนาดโต๊ะ 75 x 230 x 85 เซนติเมตร
ขนาดเก้าอี้ 30 x 230 x 45 เซนติเมตร

Model 523 MODEL 523
ชุดโต๊ะ - เก้าอี้
ขนาดโต๊ะ 75 x 230 x 85 เซนติเมตร
ขนาดเก้าอี้ 30 x 230 x 45 เซนติเมตร

Model 526 MODEL 526
ชุดโต๊ะ - เก้าอี้
ขนาดโต๊ะ 75 x 230 x 85 เซนติเมตร
ขนาดเก้าอี้ 35 x 230 x 45 เซนติเมตร

Model C4-50 MODEL C4-50
เก้าอี้ทรงกลม
Top ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 30 เซนติเมตร
ขาสูงรวม Top 50 เซนติเมตร
Top ทำด้วยสแตนเลสเงา

Model C4-75 MODEL C4-75
เก้าอี้ทรงกลม
Top ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 30 เซนติเมตร
ขาสูงรวม Top 75 เซนติเมตร
Top ทำด้วยสแตนเลสเงา

Model C5-50 MODEL C5-50
เก้าอี้ทรงเหลี่ยม
Top ขนาด 33 x 33 เซนติเมตร
ขาสูงรวม Top 50 เซนติเมตร
Top ทำด้วยแผ่นสแตนเลสทำผิวแฮร์ไลน์ (HL)

Model C6-50 MODEL C6-50
เก้าอี้ทรงเหลี่ยม
Top ขนาด 33 x 33 เซนติเมตร
ขาสูงรวม Top 50 เซนติเมตร
Top ทำด้วยแผ่นสแตนเลสทำผิวแฮร์ไลน์ (HL)

Model C7-50 MODEL C7-50
เก้าอี้ทรงเหลี่ยม
Top ขนาด 33 x 33 เซนติเมตร
ขาสูงรวม Top 50 เซนติเมตร
Top ทำด้วยแผ่นสแตนเลสทำผิวแฮร์ไลน์ (HL)

Model C8-50 MODEL C8-50
เก้าอี้ทรงเหลี่ยม
Top ขนาด 33 x 33 เซนติเมตร
ขาสูงรวม Top 50 เซนติเมตร
Top ทำด้วยแผ่นสแตนเลสทำผิวแฮร์ไลน์ (HL)

Model C8-75 MODEL C8-50
เก้าอี้ทรงเหลี่ยม
Top ขนาด 33 x 33 เซนติเมตร
ขาสูงรวม Top 50 เซนติเมตร
Top ทำด้วยแผ่นสแตนเลสทำผิวแฮร์ไลน์ (HL)

PAGE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ติดตามผลงานได้ที่

https://www.facebook.com/CONNEXTHAI


: คลิกเพิ่มเพื่อน :   เครื่องมือหนักบางส่วน
ของโรงงานที่ใชั
สำหรับประกอบงาน